Updates

2018

november okt

Handboek marktwaardering 2018 gepubliceerd

Woningcorporaties waarderen hun vastgoed aan de hand van het jaarlijkse geactualiseerde handboek marktwaardering. Op woensdag 31 oktober is het nieuwe […]

Lees meer
september aug

GRESB 2018 resultaten als benchmark voor duurzaamheid

De prestaties op het gebied van duurzaamheid zijn wederom sterk verbeterd bij vastgoedfondsen en portefeuilles. Dat is het resultaat van […]

Lees meer
juli jun

Woningcorporaties krijgen meer tijd voor het op orde brengen van hun data

De verplichting voor corporaties om hun gebruiksoppervlaktes volgens de NEN 2580 meetinstructie te bepalen verschuift van 2019 naar 2021. Het […]

Lees meer
mei apr

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2018

Jaarlijks maken woningcorporaties in overeenstemming met gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken over woningverbeteringen, huurverhogingen, woningmutaties en andere onderwerpen. De bijdrage die […]

Lees meer
april mrt

Korting op de verhuurderheffing stopt per 1 juli 2018

Het is voor woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders tot 1 juli mogelijk om aanvragen in te dienen voor korting op de […]

Lees meer
maart feb

De inzet van datavisualisatie voor de marktwaardering

De periode van de jaarafsluiting en accountantscontroles zijn in volle gang. En ook dit jaar zal de marktwaardering onder een […]

Lees meer

Pin Oak levert bijdrage aan ontwikkeling van taxatiemanagement applicatie Aareon

In de voorbereiding op de waarderingsronde bij woningcorporaties heeft Pin Oak in evaluatiegesprekken met Aareon een bijdrage geleverd aan de […]

Lees meer
februari jan

Het Referentie GrootboekSchema

Het delen van interne financiële cijfers met belanghebbenden is een verplichting voor organisaties die veel tijd en energie vergt. Het […]

Lees meer

Tijdsdruk bij corporaties door certificering van softwarepakketten

De jaarlijkse certificering van softwarepakketten voor de marktwaardering bij corporaties zal naar verwachting deze week worden afgerond. Daarmee zorgen de […]

Lees meer

2017

december nov

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar!

Het einde van het jaar is weer in zicht. Een jaar wat voor ons veel inspirerende en mooie momenten heeft […]

Lees meer

Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

De corporatiesector is met het ondertekenen van het convenant een van de koplopers in Nederland die aansluit bij SBR en […]

Lees meer
november okt

Aedes-benchmark 2017: De resultaten onder corporaties

Hoe staat corporatiesector ervoor? En hoe goed ‘scoren’ corporaties ten opzichte hun collega’s? Om meer grip op deze vragen te […]

Lees meer

Een schaduwberekening als onderbouwing van het waarderingsproces

Het laten uitvoeren van een schaduwberekening kan een sterke bijdrage leveren aan het creëren van consistentie bij het vaststellen van […]

Lees meer

Pin Oak aanwezig bij bijeenkomst marktwaardering van BZK

Op 8 november waren wij aanwezig tijdens de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerde bijeenkomst over de […]

Lees meer

Portefeuille analyse voor corporaties

De portefeuille analyse voor corporaties is een datavisualisatie voorbeeld waarmee inzicht kan worden geboden in een portefeuille. Corporaties hebben veel […]

Lees meer
oktober sep

Actualisatie handboek marktwaardering

Corporaties moeten hun vastgoed waarderen aan de hand van het jaarlijkse geactualiseerde handboek marktwaardering. Op 24 oktober jl. is het […]

Lees meer

Standard Business Reporting (SBR) in ontwikkeling: ook voor vastgoed.

Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij banken, belastingdienst, CBS en Kamer van […]

Lees meer
september aug

De Rijksbegroting 2018: Een doorkijk naar de gevolgen voor de vastgoedsector

De Rijksbegroting 2018: Een doorkijk naar de gevolgen voor de vastgoedsector Tijdens Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet de Rijksbegroting voor […]

Lees meer

Business planning bij Bouwinvest

In opdracht van Bouwinvest heeft Pin Oak ondersteuning geboden bij het verbeteren van de Business Planning processen, waarbij de focus […]

Lees meer

Benchlearning Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid krijgt veel aandacht binnen de vastgoedsector. De overheid stuurt actief op het verduurzamen van vastgoed en vastgoedorganisaties […]

Lees meer