Aedes-benchmark 2017: De resultaten onder corporaties

Hoe staat corporatiesector ervoor? En hoe goed ‘scoren’ corporaties ten opzichte hun collega’s? Om meer grip op deze vragen te krijgen, heeft de Aedes benchmark corporaties andermaal getoetst op diverse prestatievelden. Vorige week zijn de resultaten gepubliceerd en de deelnemende corporatie hebben nu inzicht in de scores.

Om de prestaties te toetsen, worden de volgende prestatievelden meegenomen in het onderzoek:

Huurdersoordeel:
Met een gemiddeld cijfer van 7,5 worden corporaties beter beoordeeld dan in 2016 (7,4).
Bedrijfslasten:
Een verschuiving is zichtbaar in de bedrijfslasten. Waar corporaties over het algemeen de bedrijfslasten verlaagden, zien we een toename van belastingen en (verhuurders)heffingen.
Duurzaamheid:
In 2021 moeten alle corporatiewoningen voldoen aan een gemiddeld energielabel B (Energie-index 1,4). Het afgelopen jaar is de gemiddelde energie-index gedaald van 1,86 naar 1,73. Om de doelstelling van energielabel B te behalen, zal deze trend moeten worden doorgezet.
Onderhoud & verbetering:
Een toename van circa 6% van de gemiddelde onderhouds-, verbeterings- en renovatiekosten resulteert in zo’n 2100 euro aan onderhoudslasten per woning. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in de toenemende prijzen van (externe) organisaties en een groei in het aantal uitgevoerde werkzaamheden.
Beschikbaarheid & betaalbaarheid:
Door een toename van betaalbare huurwoningen en het doorvoeren van een gematigde huurverhoging, is de score op het aspect van beschikbaarheid en betaalbaarheid aanzienlijk beter.

Aan de hand van de hiervoor benoemde prestatievelden, zien we een verbetering op vier van de vijf elementen. Bent u benieuwd hoe de corporatiesector er voor staat? Via deze link kunt u de resultaten vinden.