Dienstverlening

Projectontwikkelaars

Doelgroep

Bij het ontwikkelen of realiseren van bouwprojecten komen veel verschillende zaken kijken. Pin Oak Services ondersteunt organisaties bij het volledige traject en werkt samen met hen aan de ideale woon-, werk- of leefomgeving.

Diensten

Inrichten rapportagestructuur

Rapporteren is vandaag de dag een belangrijk onderdeel van het fondsmanagement geworden. Of het nou verslaglegging betreft richting investeerders of verantwoordingsrapportages aan toezichthouders als AFM/DNB: de druk op snelheid, consistentie en adaptief vermogen van de organisatie is groot. Pin Oak heeft veel ervaring op het gebied van rapportages, zowel het inrichten van een structuur, het optimaliseren van het proces als het periodiek rapporteren: Pin Oak ontzorgt uw organisatie op dit belangrijke onderdeel.

Implementatie (Assetmanagement-) Software

Om de bekende driehoek van Fund-, Asset- en Property Management optimaal met elkaar te verbinden is er tegenwoordig diverse software beschikbaar. Implementatie en optimalisatie van het gebruik van deze software is echter niet iets dat licht opgevat moet worden. Pin Oak heeft geruime ervaring bij dergelijke trajecten. Regelmatig organiseren we kennissessies over dit onderwerp, wordt onze expertise gevraagd bij optimalisatie van software en helpen we zowel gebruikers om de software goed te laten landen in een organisatie.

AIFMD

Met de implementatie van AIFM-regelgeving per 22 juli 2013 is er voor aanbieders en beheerders van beleggingsfondsen een boel veranderd. Het aanbieden van vastgoedfondsen gaat gepaard met een uitgebreid pakket van eisen aan rapportage, solvabiliteit en risicomanagement. Pin Oak heeft in diverse vergunningstrajecten een bijdrage mogen leveren en is bekend met de onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van een vergunning, maar weet ook hoe te handelen wanneer eenmaal een vergunning is verkregen.