Dienstverlening

Woningcorporaties

Doelgroep

Wet- en regelgeving verandert in hoog tempo en het toezicht op corporaties wordt steeds intensiever. Pin Oak Services ondersteunt corporaties binnen diverse thema’s om zich staande te houden in onze snel veranderende wereld.

Diensten

Marktwaarde verhuurde staat

Sinds de invoering van het Waarderingshandboek Marktwaarde Verhuurde staat is er veel veranderd in de wijze waarop corporaties met hun vastgoed omgaan en hoe zij dit waarderen. Pin Oak heeft zich in het onderwerp vastgebeten en helpt corporaties door waarderingen op te stellen of te toetsen, organisaties te adviseren over tenderprocessen van taxateurs en te gebruiken software. Of simpelweg het op orde brengen van benodigde data.

Datakwaliteit

Datakwaliteit. Het is een randvoorwaarde voor zorgvuldig rapporteren, maar ook voor het kunnen maken van budgets en forecasts. Er wordt ontzettend veel over gesproken in de corporatiesector en op veel plekken is dit aspect nog niet voldoende op orde. Pin Oak weet welke zaken van belang zijn en helpt organisaties om écht stappen te maken richting goede brondata. Pin Oak ondersteunt door de organisaties te ontlasten en zelf de data in kaart te brengen en aan te vullen.

Implementatie software

Voor vastgoedeigenaren zijn er diverse softwarepakketten op de markt. Voor huurders- en objectadministratie maar ook voor het uitvoeren van modelmatige waarderingen. Om software goed en effectief te kunnen gebruiken moet er binnen organisaties vaak een omslag worden gemaakt. Pin Oak heeft ervaring met deze trajecten en kan corporaties begeleiden bij de selectie, implementatie maar vooral ook bij het daadwerkelijke gebruik van deze tools.