Updates

2018

september aug

GRESB resultaten 2018

Een jaarlijks publicatie namens de GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) met een update over de prestaties van de verduurzaming […]

Lees meer
mei apr

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2018

Op 24 mei jl. zijn de indicatieve bestedingsruimte woningcorporatie gegevens gepubliceerd. In het overzicht van woningwet2015 is verduidelijkt in welke […]

Lees meer
maart feb

Corporatiebezit naar gemeente

In onderstaande visualisatie is het corporatiebezit (2017) tegen de totale woningvoorraad weggezet. De verhouding is per gemeente weergegeven. Het kaartje […]

Lees meer

Effectrapportage handboek marktwaardering 2017 versus 2016

De waardering van het vastgoed volgens het handboek marktwaardering 2017 voor corporatie leidt tot een andere, veelal hogere waarde. De […]

Lees meer

Notitie marktontwikkelingen marktwaarde verhuurde staat

De waardering van het vastgoed volgens het handboek 2017 leidt tot een andere, veelal hogere waarde. De accountant stelt de […]

Lees meer

Magic Quadrant for Analytics and BI platform van Gartner

De Magic Quadrant for Analystics and BI platform van Gartner is het toonaangevende instrument voor het vergelijken van software voor […]

Lees meer
februari jan

Handleiding Benchlearning Aedes Presentaties

Het Aedes-benchmarkcentrum is een benchmarktool welke enkel toegankelijk is voor woningcorporaties. Woningcorporaties kunnen met de tool onderlinge prestaties vergelijken en […]

Lees meer

2017

december nov

Benchmarking Gemeentelijk Vastgoed 2017

De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed (BGV) geeft inzicht in de gezamenlijke vastgoedprestaties van 20 grote Nederlandse gemeenten. Hierbij is ingezoomd op […]

Lees meer

Convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector

Verbetering van de informatievoorziening binnen de corporatiesector met als uiteindelijke doel om informatie-uitwisseling met één druk op de knop mogelijk […]

Lees meer
november okt

Rapportage Aedes-benchmark 2017

De Aedes-benchmark is het voornaamste product welke onderlinge vergelijkingen van prestaties van corporaties mogelijk maakt. Dit heeft erin geresulteerd dat […]

Lees meer

Voorbeeld schaduwberekening

Door het uitvoeren van een schaduwberekening krijgt u als corporatie meer grip op de marktwaardering. Wij maken gebruik van een […]

Lees meer

Smart contracts in de blockchain

De komst van blockchaintechnology leidt tot een geheel andere manier waarop gegevens worden verwerkt en uitgewisseld. Een van de toepassing […]

Lees meer

PropTech Survey 2017 van KPMG

De wereldwijde vastgoedsector erkent het belang van technologische vernieuwing, maar zet in beperkte mate stappen om dit soort innovatie te […]

Lees meer

Uitleg portefeuille analyse voor corporaties

De portefeuille analyse voor corporaties is een datavisualisatie voorbeeld waarmee inzicht kan worden geboden in een portefeuille. Corporaties hebben veel […]

Lees meer

Overzicht van de COROP-gebieden

Sinds 1971 is Nederland opgesplitst naar 40 COROP-gebieden. Steeds meer vergelijkende cijfers en onderzoeken worden gepresenteerd aan de hand van […]

Lees meer
oktober sep

Actualisatie handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017

Het Handboek Marktwaardering 2017 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Op grond van de Woningwet moeten […]

Lees meer

Wijzigingen handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017

In deze handreiking worden de wijzigingen besproken welke hebben plaatsgevonden bij de update van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017. […]

Lees meer
september aug

Rijksbegroting 2018 – Wonen en Rijksdienst

Op Prinsjesdag is de miljoenennota voor 2018 gepresenteerd. Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat […]

Lees meer

GRESB resultaten 2017

Een jaarlijks publicatie namens de GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) met een update over de prestaties van de verduurzaming […]

Lees meer

Handreiking Gegevensbescherming voor Woningcorporaties

De handreiking gegevensbescherming helpt woningcorporaties om gegevens zo te verwerken dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wet omtrent de […]

Lees meer