Kennisbank

Naar overzicht

Accountantsprotocol verslagjaar 2020

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Met de richtlijnen uit dit protocol controleren accountants de jaarrekening en verantwoordingsinformatie (dVi) van corporaties. Eind oktober is het definitieve protocol gepubliceerd in de Staatscourant.