Disclaimer

Inhoud

De door Pin Oak verstrekte informatie is met nodige zorgvuldigheid samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. De gegevens op de website van Pin Oak zijn bedoeld ter algemene informatie. De gebruikers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pin Oak kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Pin Oak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Pin Oak worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Pin Oak.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en gebruik hiervan. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van Pin Oak omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Externe informatie

De website van Pin Oak kan links bevatten naar websites of webpagina’s van derden. Pin Oak heeft geen zeggenschap over de inhoud of en is hiervoor dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk.