Kennisbank

Naar overzicht

Corporatiebezit naar gemeente

In onderstaande visualisatie is het corporatiebezit (2017) tegen de totale woningvoorraad weggezet. De verhouding is per gemeente weergegeven. Het kaartje is interactief. Als met de muis over een gemeente wordt bewogen, wordt inzicht geboden in de achterliggende cijfers. De visualisatie maakt gebruik van de dataset van het CBS.