Kennisbank

Naar overzicht

Rapportage Aedes-benchmark 2017

De Aedes-benchmark is het voornaamste product welke onderlinge vergelijkingen van prestaties van corporaties mogelijk maakt. Dit heeft erin geresulteerd dat corporaties zich blijven verbeteren op het gebied van het huurdersoordeel, de bedrijfslasten en duurzaamheid van de woningen. In totaal doen 303 corporaties actief mee in het onderzoek. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen.