Kennisbank

Naar overzicht

Rapport met resultaten en conclusies onderzoek naar onderhoudskosten Handboek Marktwaardering

In dit rapport wordt verslag gedaan over het onderzoek dat is uitgevoerd door Brink Management/ Advies naar de onderhoudskosten uit het handboek marktwaardering. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Brink gevraagd de onderhoudskosten te evalueren en de methode voor de verouderingsopslag nader te onderzoeken.