Kennisbank

Naar overzicht

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Het Handboek Marktwaardering 2018 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De wijze waarop waardering plaats vindt is vastgelegd in het handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018.