Kennisbank

Naar overzicht

Rapport validatie handboek marktwaarde 2017

In dit rapport wordt door ABF research verslag gedaan van de validatie van het handboek met peildatum 31 december 2017. De kernvraag van deze validatie is of de methodiek en de normen van de basisversie tot een goede marktwaardering leiden voor die gevallen waarvoor de basisversie mag worden toegepast.