Kennisbank

Naar overzicht

Voorbeeld schaduwberekening

Door het uitvoeren van een schaduwberekening krijgt u als corporatie meer grip op de marktwaardering. Wij maken gebruik van een DCF-module welke is ontwikkeld op basis van de voorschriften uit het handboek 2017. Het uitvoeren van een schaduwberekening zorgt voor een extra validatie van de gebruikte objectgegevens. Daarbij kan in ons model onder de motorkap snel worden geanalyseerd hoe de marktwaarde tot stand is gekomen. Hierdoor krijgt een corporatiemedewerker meer gevoel bij de waardering en biedt het extra verkregen inzicht ook als vergelijkend materiaal. Dit vergelijkend materiaal dient als onderbouwing richting de accountant en externe toezichthouders, waardoor een gezonde dialoog ontstaat over de resultaten en minder over de berekeningsmethodiek.

In onderstaande afbeeldingen ziet u enkele voorbeeldweergave van een portefeuille in het door Pin Oak uitgevoerde schaduwberekening. Mocht u geïnteresseerd zijn in de volledige weergave van de uitwerking, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 030-2077100.