Een schaduwberekening als onderbouwing van het waarderingsproces

Het laten uitvoeren van een schaduwberekening kan een sterke bijdrage leveren aan het creëren van consistentie bij het vaststellen van de marktwaarde. Volledig inzicht in de opbouw van de waardering en in de parameters die een rol spelen, zorgt voor meer grip op het proces. Dit inzicht kan zorgen voor een besparing van tijd en kosten in de verantwoording richting toezichthouders en accountants.

Het Handboek 2017 is d.d. 24 oktober 2017 gepubliceerd en voor het einde van dit jaar presenteren alle software aanbieders een gecertificeerd systeem voor het berekenen van de marktwaarde ultimo 2017. Het handboek biedt op onderdelen ruimte voor meerdere interpretaties, wat er in 2016 toe heeft geleid dat er verschillen ontstonden tot wel 8% van de marktwaarde bij identieke datasets, gewaardeerd in verschillende (gecertificeerde) pakketten.

“Pin Oak levert een schaduwberekening van de portefeuille in slechts 2 weken”

Pin Oak heeft een eigen laagdrempelig model ontwikkeld op basis van de voorschriften uit het handboek. Het model is eenvoudig in gebruik is en daardoor bruikbaar voor iedere medewerker. De schaduwberekening kan worden uitgevoerd ter voorbereiding op de doorvoer in uw eigen TMS-software van de corporatie. Hierbij helpt het schaduwdraaien om steekproefsgewijs de datakwaliteit van de gebruikte objectgegevens vast te stellen.

Daarnaast biedt het schaduwdraaien van de portefeuille als vergelijkend materiaal. Dit kan worden gebruikt als onderbouwing richting de accountant en externe toezichthouders, waardoor een gezonde dialoog ontstaat over de resultaten en minder over de berekeningsmethodiek. Bovendien zorgt de opzet van het model ervoor dat makkelijk ‘onder de motorkap’ gekeken kan worden. Zo ontstaat er meer gevoel bij de opbouw en de totstandkoming van de marktwaarde.

Het model kan ook worden gebruikt om naar wens vrije parameters aan te passen en daarmee een full-versie waardering na te bootsen. De “wat als dit verandert” vraag kan worden beantwoordt en tevens helpt het bij het verklaren van marktwaardeveranderingen ten opzichte van het voorgaande jaargang.

Kortom: Het uitvoeren van een schaduwberekening kan corporaties een handvat bieden in de verantwoording en interne beheersing van het marktwaardeproces. Pin Oak gaat met de dataset aan de slag welke u eveneens gebruikt voor het TMS-systeem en binnen twee weken wordt de schaduwberekening uitgevoerd. Hebt u vragen over of interesse in de schaduwberekening, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 030-2077100.