Updates

2020

februari jan

Handboek marktwaardering 2020

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde […]

Lees meer

2019

maart feb

Pin Oak levert bijdrage aan portefeuilletaxaties van woningcorporaties

Pin Oak levert ook dit jaar weer een bijdrage aan de waardering voor de jaarrekening van het vastgoed in exploitatie […]

Lees meer

2018

juli jun

Woningcorporaties krijgen meer tijd voor het op orde brengen van hun data

De verplichting voor corporaties om hun gebruiksoppervlaktes volgens de NEN 2580 meetinstructie te bepalen verschuift van 2019 naar 2021. Het […]

Lees meer
mei apr

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2018

Jaarlijks maken woningcorporaties in overeenstemming met gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken over woningverbeteringen, huurverhogingen, woningmutaties en andere onderwerpen. De bijdrage die […]

Lees meer
april mrt

Korting op de verhuurderheffing stopt per 1 juli 2018

Het is voor woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders tot 1 juli mogelijk om aanvragen in te dienen voor korting op de […]

Lees meer
maart feb

Pin Oak levert bijdrage aan ontwikkeling van taxatiemanagement applicatie Aareon

In de voorbereiding op de waarderingsronde bij woningcorporaties heeft Pin Oak in evaluatiegesprekken met Aareon een bijdrage geleverd aan de […]

Lees meer
februari jan

Het Referentie GrootboekSchema

Het delen van interne financiële cijfers met belanghebbenden is een verplichting voor organisaties die veel tijd en energie vergt. Het […]

Lees meer

Tijdsdruk bij corporaties door certificering van softwarepakketten

De jaarlijkse certificering van softwarepakketten voor de marktwaardering bij corporaties zal naar verwachting deze week worden afgerond. Daarmee zorgen de […]

Lees meer

2017

december nov

Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

De corporatiesector is met het ondertekenen van het convenant een van de koplopers in Nederland die aansluit bij SBR en […]

Lees meer
november okt

Aedes-benchmark 2017: De resultaten onder corporaties

Hoe staat corporatiesector ervoor? En hoe goed ‘scoren’ corporaties ten opzichte hun collega’s? Om meer grip op deze vragen te […]

Lees meer

Een schaduwberekening als onderbouwing van het waarderingsproces

Het laten uitvoeren van een schaduwberekening kan een sterke bijdrage leveren aan het creëren van consistentie bij het vaststellen van […]

Lees meer

Portefeuille analyse voor corporaties

De portefeuille analyse voor corporaties is een datavisualisatie voorbeeld waarmee inzicht kan worden geboden in een portefeuille. Corporaties hebben veel […]

Lees meer
oktober sep

Actualisatie handboek marktwaardering

Corporaties moeten hun vastgoed waarderen aan de hand van het jaarlijkse geactualiseerde handboek marktwaardering. Op 24 oktober jl. is het […]

Lees meer
september aug

Aandacht gevraagd bij privacygevoelige gegevensuitwisseling binnen de vastgoedketen

Het uitwisselen van gegevens tussen beleggers en taxateurs, corporaties die persoonsgegevens gebruiken voor het opstellen van huurcontracten en de uitwisseling […]

Lees meer
augustus jul

De ontwikkelingen rondom het Waarderingshandboek

De ontwikkelingen binnen de corporatiesector hebben elkaar de afgelopen jaren in een rap tempo opgevolgd. Corporaties bevinden zich in een […]

Lees meer