Het Referentie GrootboekSchema

Het delen van interne financiële cijfers met belanghebbenden is een verplichting voor organisaties die veel tijd en energie vergt. Het standaardiseren van dit proces is de basis van het tot stand komen van de Standard Business Reporting (SBR). De techniek van de SBR is in vele gevallen geadopteerd, echter ontbreekt een aansluiting welke de verbinding van de interne softwaresystemen en de SBR mogelijk maakt. Om het vertaalproces eenvoudiger te maken, is het Referentie GrootboekSchema (RGS) geïnitieerd.

Het RGS is opgesteld door softwareleveranciers en koepelorganisaties in samenwerking met de overheid. Met het RGS kan direct de verbinding worden gelegd tussen SBR en de grootboekrekening. Hierdoor verloopt het proces van het opstellen van SBR rapportages veel efficiënter. Als de koppeling tussen de grootboekrekening en SBR is gemaakt, blijft de verbinding tussen softwaresysteem en SBR staan. Hierdoor kan te allen tijde direct de informatie uit het bronsysteem worden gebruikt voor het opstellen van SBR rapportages. Daarnaast kan het RGS gebruikt worden als interne rapportage en benchmarking.

Op 9 maart 2018 organiseren Aedes en CorpoNet een informatiebijeenkomst voor softwareleveranciers van woningcorporaties omtrent het referentie grootboekschema. Pin Oak neemt deel aan de informatiebijeenkomst, zien wij u hier ook?