Event

Informatiebijeenkomst RGS voor softwareleveranciers

Informatiebijeenkomst RGS voor softwareleveranciers

Een referentie grootboekschema (RGS) voor woningcorporaties is een van de manieren om sneller en gemakkelijker informatie uit te wisselen. Daarom organiseren Aedes en CorpoNet op 9 maart 2018 een informatiebijeenkomst voor softwareleveranciers van woningcorporaties. Tijdens deze bijeenkomst delen we informatie en wisselen we met elkaar van gedachten over de ontwikkeling van RGS voor woningcorporaties en wat nodig is om RGS met software te ondersteunen.

In december 2017 sloot Aedes een convenant met de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. In dit convenant is de ambitie vastgelegd om de administratieve lasten van de woningcorporaties te verminderen en system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dPi/dVi) in te richten. Eén van de manieren om dit te bereiken is het opstellen van een referentie grootboekschema (RGS) voor woningcorporaties.

Het RGS is een standaard grootboekschema dat rapportages vanuit de basisadministratie van woningcorporaties vereenvoudigt. Doordat zowel corporaties als de Aw, het WSW, het ministerie en Aedes dezelfde indeling gaan hanteren, wordt het eenvoudiger om gegevens aan te leveren, door te rekenen en uit te wisselen:

– Door bestaande rekeningschema’s te koppelen aan RGS of door RGS als rekeningschema te implementeren.
– Door rapportages, zoals vanuit standard business reporting (SBR), te ontlenen aan RGS.