Standard Business Reporting (SBR) in ontwikkeling: ook voor vastgoed.

Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij banken, belastingdienst, CBS en Kamer van Koophandel. Het is een internationaal initiatief waarvan het aantal landen dat SBR als aanpak wil invoeren groeit.

Hoe verhoudt zich deze ontwikkeling tot bijvoorbeeld blockchain? SBR is zeker geen disruptieve technologie. Vooralsnog is het éénrichtingsverkeer naar de toezichthouders en is het principe van decentrale distributie ver weg. Voor vastgoed is OSCRE als standaard toegepast. Elementaire elementen van blockchain ontbreken dus. Desalniettemin is het te verwachten dat juist door richtlijnen ten aanzien gegevensuitwisselingen en efficiency in ketens initiatieven als SBR en blockchain in elkaar gaan schuiven.

Waar staat SBR in 2017? Dit is het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van publicatiestukken (kleine BV’s) en kredietrapportages, waarbij tevens de verwachting is dat het niet lang zal duren dat banken ook hun vastgoedgegevens via SBR willen ontvangen. Denk daarbij niet alleen aan gestandaardiseerde aanlevering van taxatierapporten, maar ook aan WOZ-verklaringen en huurcontracten.

De huidige vastgoedtaxonomie VT11 is eind 2016 tot stand gekomen en wacht op een vervolg na de pilot in 2016 toen woningcorporaties, in samenwerking met hun softwareleveranciers, in de gelegenheid werden gesteld om een jaarrekening te voorzien van een elektronisch ondertekende verklaring van de accountant en aan te leveren aan de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties via CorpoData.

De roadmap (versie 6-7-2017 herijkt) laat vooralsnog echter op het gebied van vastgoed geen spectaculaire ontwikkeling zien. Dit blijkt ook uit bijgevoegde afbeelding: de aandacht gaat met name uit naar het creëren van een sterk fundament en generieke financiële rapportage gebieden.


Bron: “Roadmap SBR op weg naar 2020”. Geraadpleegd op 9 oktober 2017, https://www.sbr-nl.nl.