Kennisbank

Naar overzicht

Gebruikershandleiding VT11 Vastgoedrapportage

Banken zijn belangrijke gebruikers en aanleveraars van de financiële (verantwoordings-)informatie. Ze hebben informatie nodig om hun klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen met betrekking tot de aanvraag en het beheer van onderpand. Daarnaast zijn vastgoedinstellingen, mede ingegeven door de ECBrichtlijnen, verplicht om een gedegen risico-inschatting te maken en inzicht in de solvabiliteit-, rentabiliteit- en liquiditeitsposities van organisaties en banken te verkrijgen. Daarom is in overleg en in samenwerking met enkele Nederlandse banken, accountants-organisaties en softwareleveranciers het initiatief genomen om naast de Nederlandse Taxonomie (NT) en Banken Taxonomie (BT), een Vastgoedtaxonomie (VT) te realiseren. De doelstelling is dat ondernemers, taxateurs en hun intermediairs efficiënter kunnen voldoen aan de eisen die banken, verenigd in het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), stellen met betrekking tot het verstrekken van (financiële) vastgoedgegevens ten behoeve van de beoordeling van de kwaliteit van het onderpand. Op deze manier worden ook de administratieve lasten voor de ondernemer teruggedrongen. In de huidige fase van het proces richten de banken en SBR zich vooral op de gegevensuitwisseling tussen taxateur en bank. Dientengevolge is op dit moment het bouwen van taxonomieën specifiek gerelateerd aan processen binnen de banken.