Pin Oak levert bijdrage aan portefeuilletaxaties van woningcorporaties

Pin Oak levert ook dit jaar weer een bijdrage aan de waardering voor de jaarrekening van het vastgoed in exploitatie van corporaties.

In het jaarlijks geactualiseerde handboek marktwaarde is vastgelegd op welke wijze corporaties de waardering van hun vastgoed moeten opstellen. In het handboek zijn twee benaderingen onderscheiden: De basisversie en de full-versie. De full-versie taxaties worden uitgevoerd met ondersteuning van een extern taxateur.

In samenwerking met Kraan Stokman Van Duren Taxaties heeft Pin Oak zich gespecialiseerd in het taxeren van corporatievastgoed. Voor de jaarrekening 2018 bieden wij ondersteuning aan corporaties uit het hele land en leveren wij een bijdrage aan het controleproces voor de jaarrekening.

Hierbij bundelen we onze expertise en levert Pin Oak haar bijdrage aan het proces en anderzijds heeft de taxateur een ruime ervaring in het waarderen voor corporaties. Daarbij maken we naast de traditionele hulpmiddelen, zoals databases, gebruik van de inzet van moderne tools om portefeuillekarakteristieken in kaart te brengen en beoordelen. Veel aandacht besteden wij dan ook aan het duiden van waardemutaties en afwijkingen in portefeuille, waarmee het taxeren niet alleen tot een verslagwaarde beperkt blijft.

Inzet Pin Oak – Portefeuilletaxaties woningcorporaties 2018