Handboek marktwaardering 2020

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Het waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen.

Op 30 oktober jl. is het handboek marktwaarde 2020 gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u opgesomd. Lees verder om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen.

Belangrijkste wijzigingen: 

  • De minimale mutatiekans is verhoogd naar 4%;
  • Het renovatiejaar is toegevoegd aan de objectgegevens bij woongelegenheden ter vervanging van het bouwjaar bij bepaling van de normonderhoud;
  • De verwerking van de overdrachtsbelasting in de rekenmodellen, als gevolg van (voorgenomen) wetgeving;
  • Het laten uitvoeren van kwartaaltaxaties in een taxatiecyclus. Als hiervoor wordt gekozen dient een markttechnische update naar einde jaar te worden uitgevoerd.
  • Aanpassing van alle normen en parameters naar peildatum 31 december 2020;
  • Complexen die grootschalig worden onderhouden of gerenoveerd dienen te worden getaxeerd volgens een full-taxatie, op basis van de verwachte kasstromen na de ingreep gecorrigeerd met de investeringskosten.

Meer informatie of vragen over de gevolgen van het handboek 2020 voor uw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs via info@pin-oak.nl