Updates

2020

februari jan

Handboek marktwaardering 2020

Op grond van de Woningwet dienen woningcorporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde […]

Lees meer

2019

maart feb

Pin Oak levert bijdrage aan portefeuilletaxaties van woningcorporaties

Pin Oak levert ook dit jaar weer een bijdrage aan de waardering voor de jaarrekening van het vastgoed in exploitatie […]

Lees meer

2018

juli jun

Woningcorporaties krijgen meer tijd voor het op orde brengen van hun data

De verplichting voor corporaties om hun gebruiksoppervlaktes volgens de NEN 2580 meetinstructie te bepalen verschuift van 2019 naar 2021. Het […]

Lees meer
maart feb

Pin Oak levert bijdrage aan ontwikkeling van taxatiemanagement applicatie Aareon

In de voorbereiding op de waarderingsronde bij woningcorporaties heeft Pin Oak in evaluatiegesprekken met Aareon een bijdrage geleverd aan de […]

Lees meer
februari jan

Tijdsdruk bij corporaties door certificering van softwarepakketten

De jaarlijkse certificering van softwarepakketten voor de marktwaardering bij corporaties zal naar verwachting deze week worden afgerond. Daarmee zorgen de […]

Lees meer

2017

november okt

Een schaduwberekening als onderbouwing van het waarderingsproces

Het laten uitvoeren van een schaduwberekening kan een sterke bijdrage leveren aan het creĆ«ren van consistentie bij het vaststellen van […]

Lees meer

Pin Oak aanwezig bij bijeenkomst marktwaardering van BZK

Op 8 november waren wij aanwezig tijdens de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerde bijeenkomst over de […]

Lees meer
oktober sep

Actualisatie handboek marktwaardering

Corporaties moeten hun vastgoed waarderen aan de hand van het jaarlijkse geactualiseerde handboek marktwaardering. Op 24 oktober jl. is het […]

Lees meer
augustus jul

De ontwikkelingen rondom het Waarderingshandboek

De ontwikkelingen binnen de corporatiesector hebben elkaar de afgelopen jaren in een rap tempo opgevolgd. Corporaties bevinden zich in een […]

Lees meer