Pin Oak aanwezig bij bijeenkomst marktwaardering van BZK

Op 8 november waren wij aanwezig tijdens de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerde bijeenkomst over de waardering op marktwaarde voor woningcorporaties. De bijeenkomst stond in het teken van ontwikkelingen op het gebied van de marktwaarde en de toepassing ervan door corporaties.

De presentatie vond aanvang met het uiteenzetten van de beleidsvisie vanuit het ministerie, voor de invoering van de marktwaarde bij corporaties. Tijdens deze presentatie is aandacht besteed aan de doelen welke gesteld zijn om tot professionalisering van de bedrijfsvoering bij corporaties te komen. Denk hierbij aan het vergroten van onderlinge vergelijkbaarheid en het versterken van inzicht bij o.a. de inzet van maatschappelijk bestemd vermogen.

Andere presentaties werden gegeven over de beleidswaarde door de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gevolgd door de toepassing van assetmanagement bij corporaties. Interessante presentaties waarin een vertaalslag werd gemaakt van theorie naar praktijk. Hieruit kwam naar voren dat de marktwaarde kan helpen bij sturing, objectivering en bij het formuleren van (haalbare) ambities.

Vervolgens was het tijd om de validatie en actualisatie van het handboek te bespreken. Gesproken werd o.a. over de bruikbaarheid van de marktwaarde en doelstellingen. Dit werd gevolgd door een interactieve presentatie over het vak taxeren en datakwaliteit. Hierbij werd scherp gesteld of dat een taxatie in de toekomst mogelijk volledig modelmatig zal zijn. Afsluitend kwam ook de afstemming en rol van de accountant aan bod.

Kortom: Een bijeenkomst met een grote opkomst onder corporatiebestuurders- en medewerkers, waarin ervaringen zijn gedeeld vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Wij hebben hier veel inspiratie uitgehaald en denken dat dergelijke bijeenkomsten helpen in het voeren van de dialoog tussen partijen.