Actualisatie handboek marktwaardering

Corporaties moeten hun vastgoed waarderen aan de hand van het jaarlijkse geactualiseerde handboek marktwaardering. Op 24 oktober jl. is het Handboek Marktwaardering 2017 gepubliceerd.

Het handboek is in hoofdlijnen ongewijzigd gebleven. De wijzigingen welke waren voorspeld – hebben dan ook opvolging gekregen in het handboek 2017. Tevens uitgebracht een memo waarin alle wijzigingen welke zijn doorgevoerd, zijn beschreven. Met het handboek worden richting corporaties, accountants en softwareontwikkelaars handvatten geboden om de waardering voor het jaarverslag 2017 in goede banen te leiden.

Andere documenten welke op korte termijn worden gepubliceerd en helpen om de marktwaardering uit te voeren zijn:

– Memo marktontwikkelingen: omschrijving van de marktontwikkelingen naar regio en welk invloed dit heeft op de verschillende parameters en rekenregels;
– Memo accountantscontrole: handreiking voor een analyse waardeveranderingen 2016/2017;
– Handleiding datakwaliteit: een omschrijving van de dataverzameling in het kader van de marktwaardering;
– Handleiding taxaties: een omschrijving voor het aanleveren van gegevens aan taxateur in geval van full-waardering.

Pin Oak houdt de verdere ontwikkelingen in ieder geval scherp in de gaten.