Kennisbank

Naar overzicht

Wijzigingen handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017

In deze handreiking worden de wijzigingen besproken welke hebben plaatsgevonden bij de update van het handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017. De achtergrond van de wijziging wordt beschreven, evenals de toelichting op het besluit. Het helpt woningcorporaties bij de toelichting waardeverandering, namelijk de wijzigingen van het handboek kunnen een direct gevolg hebben op de marktwaarde van complexen en/of portefeuille.