Kennisbank

Naar overzicht

Actualisatie handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017

Het Handboek Marktwaardering 2017 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Op grond van de Woningwet moeten toegelaten instellingen voor de jaarrekening hun vastgoed in exploitatie waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De wijze waarop waardering plaats vindt is vastgelegd in het handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017.