Tijdsdruk bij corporaties door certificering van softwarepakketten

De jaarlijkse certificering van softwarepakketten voor de marktwaardering bij corporaties zal naar verwachting deze week worden afgerond. Daarmee zorgen de extra uitgevoerde analyses en onderzoek naar de softwarepakketten ervoor dat corporaties vertraging oplopen in hun planning van het jaarrekening traject en de op handen zijnde accountantscontroles.

Op 18 januari jl. kwam Aedes al met het bericht dat nader onderzoek nodig was naar de softwarepakketten. Dat was zo, omdat onduidelijkheid was ontstaan over de planning, inhoud en acceptatie van certificering. Vervolgens zijn nadere analyses uitgevoerd en kwam in de week van 6 februari jl. het bericht dat de conceptresultaten van de softwareanalyses nog onvoldoende waren om direct tot certificering over te gaan van alle softwarepakketten. De resultaten waren wel dusdanig ‘hoopvol’ dat verwacht werd dat certificeringen op korte termijn zouden volgen.

Pin Oak volgt de ontwikkelingen nauwgezet.