Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

De corporatiesector is met het ondertekenen van het convenant een van de koplopers in Nederland die aansluit bij SBR en bij de koppeling aan Digipoort, de digitale communicatielijn tussen overheid en bedrijven.

SBR wordt de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector. Daarmee groeit het door als de (inter)nationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages tussen overheid en organisaties. Corporaties krijgen naast de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel ook voor sectorspecifieke gegevensuitwisseling, zoals de prognose- en verantwoordingsinformatie dPi en dVi, te maken met SBR, waarbij corporaties gebruik blijven maken van de sectorstandaarden van CORA en VERA.

Naast het invoeren van de SBR-systematiek en het system-to-system aanleveren van gegevens, werken de ondertekenaars van het convenant aan een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van informatie. Tegelijkertijd creëren ze prikkels om te voorkomen dat de gegevens uitvraag ongebreideld groeit. Sterker nog, ze willen dat die de komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar afneemt. Alle betrokken partijen bij informatie-uitwisseling binnen de corporatiesector krijgen te maken met de standaardisatie en nieuwe inrichting voor gegevensuitwisseling. In het convenant is voorzien dat corporaties die nog niet zijn voorbereid op een system-to-system situatie, de mogelijkheid krijgen handmatig gegevens in te voeren in een SBR-portal. Hiermee kunnen zij de dPi en dVi op de ‘oude’ manier aanleveren en zelf de timing van de overgang naar system-to-system bepalen.