Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2018

Jaarlijks maken woningcorporaties in overeenstemming met gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken over woningverbeteringen, huurverhogingen, woningmutaties en andere onderwerpen. De bijdrage die woningcorporaties hieraan kunnen leveren is voor gemeente en huurderorganisaties vaak een vraag. Om deze reden heeft de Rijksoverheid de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) opgesteld.

Met de IBW hebben belanghebbende organisaties een indicatie van de financiële bestedingsruimte van de desbetreffende woningcorporatie. Het gaat hier dus om een indicatie van extra financiële mogelijkheden bovenop de corporatie haar eigen reserveringen voor algemene werkzaamheden. Inzicht in deze financiële bestedingsruimte helpt stakeholders in de onderhandelingsfase voor lokale prestatieafspraken.

Op 24 mei jl. zijn de IBW 2018 cijfers gepubliceerd. In het overzicht is verduidelijkt in welke maten een corporatie haar bestedingsruimte gaat inzetten voor nieuwbouw, woningverbetering of huurmatigingen. Het indicatieve bestedingsruimte overzicht kunt u hier vinden.