Kennisbank

Naar overzicht

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties 2018

Op 24 mei jl. zijn de indicatieve bestedingsruimte woningcorporatie gegevens gepubliceerd. In het overzicht van woningwet2015 is verduidelijkt in welke maten een corporatie haar bestedingsruimte gaat inzetten voor nieuwbouw, woningverbetering of huurmatigingen.