Korting op de verhuurderheffing stopt per 1 juli 2018

Het is voor woningcorporaties en belastingplichtige verhuurders tot 1 juli mogelijk om aanvragen in te dienen voor korting op de verhuurderheffing. De korting is bedoeld voor urgente opgaven op de woningmarkt waarbij het onder meer wordt ingezet voor betaalbare nieuwbouw.

In januari schreef Aedes al dat corporaties flink gebruik maken van de kortingsmogelijkheden en het einde van de korting in zicht was. Het beschikbare bedrag van € 698,5 miljoen is door voorlopige toekenningen inmiddels bereikt en daarmee heeft de regeling voldaan aan de behoeften op de woningmarkt.

De komende maanden bekijkt het kabinet of nieuwe heffingsverminderingen mogelijk zijn. Vanuit het regeerakkoord volgt later dit jaar in ieder geval een nieuwe heffingsvermindering voor het verduurzamen van vastgoed.

De kamerbrief vanuit de minister met de stand van zaken is hier te lezen.