Kennisbank

Naar overzicht

Notitie marktontwikkelingen marktwaarde verhuurde staat

De waardering van het vastgoed volgens het handboek 2017 leidt tot een andere, veelal hogere waarde. De accountant stelt de corporatie veelal de vraag wat de reden is tot de nieuwe marktwaarde. De handreiking ‘notitie marktontwikkelingen marktwaarde verhuurde staat’ neemt de corporatie mee in de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en is daarmee de handleiding tot de verklaring van de waardeontwikkeling richting de accountant.