Kennisbank

Naar overzicht

Effectrapportage handboek marktwaardering 2017 versus 2016

De waardering van het vastgoed volgens het handboek marktwaardering 2017 voor corporatie leidt tot een andere, veelal hogere waarde. De accountant stelt de corporatie veelal de vraag wat de reden is tot de nieuwe marktwaarde. Het effectenrapport handboek marktwaardering 2017 versus 2016 behandeld iedere wijziging van het Handboek en geeft daarbij direct aan welk effect dit heeft op de marktwaarde. In het rapport wordt middels voorbeelden aangeduid wat een wijziging (in bijvoorbeeld parameters) voor een direct effect heeft op de marktwaarde.