De inzet van datavisualisatie voor de marktwaardering

De periode van de jaarafsluiting en accountantscontroles zijn in volle gang. En ook dit jaar zal de marktwaardering onder een vergrootglas liggen.

Vele corporaties hebben 2017 gebruikt om werkprocessen te optimaliseren, bijvoorbeeld door het verbeteren van datakwaliteit of door het aanschaffen van een taxatiemanagement applicatie. Deze ontwikkelingen dragen eraan bij dat de kwaliteit van de waarderingen omhoog gaat.

Waar in 2016 veel nadruk heeft gelegen op datakwaliteit, horen we tot dusver geluiden dat accountants dit jaar meer inzoomen op het toetsen van de waardeontwikkeling van 2016 naar 2017 aan wat feitelijk in de markt gebeurt.

Pin Oak ervaart dat het verklaren van de waardeontwikkeling corporaties veel extra tijd kan kosten. De aansluiting tussen marktontwikkelingen en de waardemutatie bij een corporatie vraagt ook om een nuance. Waar de waardemutatie bij een corporatie gedrukt wordt door bijvoorbeeld een juridische beklemming, zal dit in een vrije markt minder van invloed zijn.

Wat kan helpen in de onderbouwing is een datavisualisatie die inzicht geeft in marktontwikkelingen. Daarmee kan de corporatie eenvoudig de eigen regio vergelijken met omliggende gebieden en kan specifiek worden ingezoomd op elk type vastgoed. De opzet kan eenvoudig worden omgebouwd naar specifieke wensen en eisen, bijvoorbeeld door het integreren van andere variabelen of de eigen portefeuille.

Pin Oak ondersteunt corporaties in de verantwoording en interne beheersing van het marktwaardeproces. Loopt de urenbesteding bij uw corporatie ook zo op of heeft u vragen over de wijze waarop wij ondersteuning bieden, dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 030-2077100.