Benchlearning Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid krijgt veel aandacht binnen de vastgoedsector. De overheid stuurt actief op het verduurzamen van vastgoed en vastgoedorganisaties adopteren het thema steeds meer tot hun bedrijfsvoering.

Uit de onderzoeksresultaten over 2017 van het GRESB (Global Real Estate Sustainability) blijkt dat de vastgoedsector steeds duurzamer wordt. Het GRESB is de benchmark voor duurzaamheidsprestaties- en ontwikkeling binnen de vastgoedsector.


Inmiddels zijn wereldwijd circa 850 vastgoedbeleggers- en ontwikkelaars aangesloten waarvan zo’n 433 Europese partijen. Aan de hand van een jaarlijkse monitoring waarin prestaties worden gemeten, kan worden geconstateerd dat de gemiddelde scores sinds 2011 jaarlijks zijn toegenomen. Tevens wordt opgemerkt dat de energieverbeteringen in de afgelopen jaren overeenstemmen met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen welke zijn bepaald door de Verenigde Naties.

Dergelijke doelstellingen zijn in de afgelopen jaren in tal van prestatie afspraken en akkoorden de revue gepasseerd. Om hier een goed beeld van te krijgen, sommen wij een aantal hiervan op:

Convenant energiebesparing huursector uit 2012, waarin door Vastgoed Belang de ambitie is uitgesproken dat met ingang van 2020, 80% van haar leden in bezit is van een energielabel C of hoger. Hierbij vertegenwoordigt Vastgoed Belang de belangen van particuliere vastgoedbeleggers in Nederland.
– Convenant energiebesparing huursector uit 2012, waar is afgesproken dat corporaties tot 2020 de tijd hebben om te voldoen aan de verplichting voor een gemiddeld energielabel B of hoger.
– Herijking lente akkoord ‘energiezuinige nieuwbouw’ uit 2012, waar is afgesproken dat nieuwbouwprojecten vanaf 2020 energieneutraal dienen te zijn.
– Het klimaatakkoord Parijs uit 2015 waarin de verplichting is opgenomen dat al het (rijks)vastgoed met ingang van 2050 moet beschikken over een klimaat neutrale energievoorziening.
– De kamerbrief over energiebesparing voor de gebouwde omgeving uit 2016 waarin gesteld wordt dat kantoorgebouwen met ingang van 2023 verplicht zijn om minimaal een energielabel C te hebben.

In een eerder artikel hebben wij de situatie besproken waarin corporaties nog onvoldoende erin slagen om te voldoen aan de verplichting uit het convenant. Wij verwachten dat de GRESB resultaten de benchmark in Nederland aanscherpt en de rest van de vastgoedsector snel zal volgen.