Slechts 35% van de woningcorporaties haalt energiedoelstelling

Uit onderzoek van financieel adviesbureau Finance Ideas komt naar voren dat woningcorporaties niet voldoende erin slagen om hun woningen energiezuinig te maken. Het onderzoek uitgevoerd in opdracht van branchevereniging Aedes toont aan dat de gemaakte afspraken tussen woningcorporaties over de energiedoelstelling, in overeenstemming met de huidige vooruitzichten, tien jaar later worden behaald dan gepland.

Ten tijde van het “convenant energiebesparing huursector” uit 2012 is afgesproken tussen woningcorporaties dat alle woningen gemiddeld een energielabel B moeten hebben in het jaar 2020.

In de Nederlandse woningmarkt hebben corporaties 30 procent in bezit, waarvan met de huidige vooruitzichten 35 procent van de corporaties de doelstelling lijkt te behalen. Binnen de corporatiesector heeft de afgelopen jaren de focus vooral gelegen op de nieuwe woningwet en ingrijpende organisatiewijzigingen, hetgeen verduurzaming van de woningen een lagere prioriteit bracht.

In grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gaat het verduurzamen van woningen moeizaam. Dat komt mede door het bestaan van veel oudere woningen, als ook het ontbreken van financiële middelen bij corporaties om de benodigde verbouwingen te verrichten. In de sector als geheel is geldgebrek geen probleem, echter zorgt verduurzaming wel voor druk op andere verplichtingen, zoals het bouwen van extra woningen en andere doelstellingen uit het energieakkoord.