Kennisbank

Naar overzicht

Herrijking lente-akkoord Energiezuinige nieuwbouw

Het Lente-akkoord 2012 (herijking van Lente-akkoord 2008) is een covenant tussen brancheverenigingen in het vastgoed waarin is vastgelegd hoe energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd in de nieuwbouw van vastgoed. Formeel is het Lente akkoord eind 2015 gestopt. Om de sector te blijven ondersteunen met de ontwikkeling van bijna energieneutraal bouwen tegen marktconforme condities hebben Lente-akkoord partners een  Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw opgezet. Het Platform ZEN wil stimuleren dat op grote schaal ervaring wordt opgedaan en sectorbreed gedeeld met zeer energiezuinige nieuwbouwconcepten.