Kennisbank

Naar overzicht

Convenant energiebesparing huursector

In 2012 is er een Convenant Energiebesparing Huursector gesloten tussen het ministerie voor BZK, Aedes en Vastgoedbelang. Het hoofdthema in het convenant is de afspraak dat corporaties een gemiddelde label b dient te realiseren over haar bezit.