Kennisbank

Naar overzicht

Klimaatakkoord Parijs

Naar aanleiding van de klimaatconferentie van Parijs hebben 195 landen een overeenkomst getekend over het klimaat, met name geënt op het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Dit om de klimaatopwarming te reduceren. Het akkoord van Parijs heeft voor het vastgoed direct gevolg dat rijksvastgoed uiterlijk in 2050 dient te beschikken over een klimaat neutrale energievoorziening.