De Rijksbegroting 2018: Een doorkijk naar de gevolgen voor de vastgoedsector

De Rijksbegroting 2018: Een doorkijk naar de gevolgen voor de vastgoedsector

Tijdens Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet de Rijksbegroting voor 2018 gepresenteerd. Alhoewel de formatie van een nieuw kabinet kan bewerkstelligen dat accenten worden verlegd, biedt de begroting wel alvast een goede doorkijk naar de gevolgen voor de vastgoedsector.

Wij benoemen een aantal belangrijke maatregelen en plannen.

Loan to value: In 2018 wordt de maximale hypotheek vastgesteld op een omvang van 100% van de waarde van de woning.
Hypotheekrenteaftrek: Het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek verder verlaagd van 50,0% naar 49,5%.
Vastlegging DAEB / niet-DAEB: Corporaties dienen vanaf 1 januari 2018 hun bezit te scheiden in een deel dat is aangemerkt als DAEB (diensten van algemeen en economisch belang) en een niet-DAEB deel.
Toevoeging bouwparagraaf in de Woningwet: Om gemeenten en provincies meer ruimte te geven hun beleid af te stemmen op de lokale behoeften en doelen, wordt in 2018 verder gewerkt aan het integreren van de bouwparagraaf van de Woningwet inclusief het Bouwbesluit in de Omgevingswet. Door deze bundeling van regels wordt het ook makkelijker om woningbouwprojecten te starten.
Verhuurdersheffing: In 2018 zullen enkele wijzigingen van de verhuurderheffing van kracht worden. Dit betreft een verhoging van de heffingsvrije voet van tien naar vijftig woningen, een vrijstelling van de verhuurderheffing voor rijksmonumenten en het maximeren van de woningwaarde waarover de verhuurderheffing geheven wordt tot € 250.000 euro per woning.
Verenigingen van Eigenaars: Verenigingen van eigenaars (VvE’s) zijn conform de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (Staatsblad 2017, 241) met ingang van 1 januari 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het jaarlijks te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan of is minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Voor een volledige inzage in de maatregelen en plannen voor de vastgoedsector, verwijzen wij u graag naar onze kennisbank waar de Rijksbegroting 2018 – Wonen en Rijksdienst is opgenomen.