Kennisbank

Naar overzicht

Rijksbegroting 2018 – Wonen en Rijksdienst

Op Prinsjesdag is de miljoenennota voor 2018 gepresenteerd. Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Opgenomen zijn de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst waarin de maatregelen en plannen voor de vastgoedsector worden toegelicht.