Kennisbank

Naar overzicht

Overzicht van de COROP-gebieden

Sinds 1971 is Nederland opgesplitst naar 40 COROP-gebieden. Steeds meer vergelijkende cijfers en onderzoeken worden gepresenteerd aan de hand van deze COROP-gebieden. Tevens worden in berekeningen, zoals in het Handboek Modelmatig Waarderen Marktwaarde, COROP-gebieden gebruikt. Hieronder vindt u dan ook een overzicht van alle COROP-gebieden.

Let op. In een uitzonderlijk geval, ligt een gemeente in twee verschillende COROP-gebieden. Dit is niet in bovenstaande visualisatie meegenomen.