Vertaalslag maken in duurzaamheid? Werk met (Big) Data!

40 % van de uitstoot in CO2 is direct of indirect toe te schrijven aan vastgoed. Door strenger wordende regel- en wetgeving zal de uitsloot van vastgoed omlaag moeten. Kantoren moeten uiterlijk 2023 label C hebben. Voor veel vastgoed is op dit gebied een grote vertaalslag nodig. Data analytics zijn onderdeel van de oplossing. De vastgoedsector kan door in te zetten op nieuwe sensortechnieken en intensief data analytics duurzaamheidsverbeteringen monitoren, en daarmee rendement verbeteren.

Het gebruik van data is niet iets nieuws. De omvang van, en inzicht in data heeft de laatste jaren wel grote stappen gezet. Steeds meer informatie is beschikbaar en openbaar bereikbaar. Daarmee is de potentie van de data erg vergroot.

Vastgoedobjecten voorzien van sensoren waarmee data verkregen kan worden. Denk aan slimme energiemeters, rookmelders, lichtsensoren etc. De data die uit deze sensoren genereerd wordt, kan worden beoordeeld en worden vergeleken met andere objecten. Het ‘gedrag’ van het vastgoed wordt hiermee in beeld gebracht. Door inzicht te hebben in het gedrag kan een stap gemaakt worden in het efficiënter gebruik van het vastgoed.

De hiervoor genoemde sensoren zijn allen gericht op de bestaande vastgoed. Echter, met nieuwbouwontwikkelingen moet ook gekeken worden naar de duurzaamheid in de toekomst. De EU, Nederland en verschillende gemeente hebben allen richtlijnen voorgeschreven waar naar gewerkt dient te worden. Zo heeft bijvoorbeeld Amsterdam het doel om in 2020, 65 procent van alle huishoudelijk afval te scheiden.

Steden delen veel toepassingen binnen het concept van Smart Cities (waaronder Amsterdam), waarbij informatietechnologie en Internet of Things gebruikt gaat worden om steden te beheren en besturen. Investeringen in Smart Cities gericht op kapitaal en communicatie-infrastructuur dienen bij te dragen in de duurzame economische groei en een hogere levenskwaliteit, met een efficiënt gebruik van grondstoffen. Essentieel onderdeel hierin is data.

Beleggers en corporaties dienen mee te bewegen met deze trends en richtlijnen. Niet alleen nieuwe objecten dienen beoordeeld te worden, maar ook de bestaande portefeuille gepaard gaande met like for like analyses en doorlopend aandacht voor analytics is onontbeerlijk, wil men slagen met het thema verduurzaming en de bovenliggende circulaire economie.

Pin Oak helpt u in het inzichtelijk maken van uw data, geeft u hierin concreet advies en beoordeeld uw portefeuille.