Pin Oak aanwezig op Smart City Expo World Congress 2016

Meer dan ooit wordt de wereld gevormd door wat er in de steden gebeurd. De toekomst van de stedelijke bevolking in de wereld zal in onze leven bepaald worden. De uitdagingen die we tegen komen zijn enorm en alleen door samen te werken kunnen wij ze aanpakken.

In de komende decennia zal door de verwachting van aanhoudende verstedelijking en de algemene groei van de wereldbevolking de bevolking in steden toenemen met 2,5 miljard mensen. Alle regionen in de wereld zullen naar verwachting verder gaan verstedelijken, met name Azië en Afrika, waar de snelst groeiende steden zicht bevinden.

De wereld wordt steeds meer onderling afhankelijk en steden moeten over de grenzen gaan samen werken om om te gaan met soortgelijke uitdagingen: bevolkingsgroei, klimaatverandering, verkeersopstoppingen en vervuiling, gebrek aan voldoende en betaalbare woningen, onderwijs en gezondheid, de integratie van vluchtelingen en migranten in stedelijke gebieden, net als meerdere indringende kwesties.

Het congres is toegewijd om de implementatie en follow-up van alle wereldwijde agenda’s op lokaal en nationaal niveau te behandelen. Het evenement is de geschikte locatie om de stedelijke krachten te bundelen, de kracht van de steden te vergroten, het opdoen van zakelijke mogelijkheden, het aangaan van partnerschappen en het bij dragen tot het vaststellen van gemeenschappelijke beleid. Het is dan ook een ideale plek waar middels onderzoek, de beste praktijken en potentiele gemeenschappelijke oplossingen te delen, effectieve samenwerkingen tot stand komen.