De Nederlandse vastgoed beleggingsmarkt in beeld

In dit artikel besteden wij aandacht aan de dynamiek van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. Op basis van uitgevoerd onderzoek door ASRE (Amsterdam School of Real Estate), DNB (de Nederlandsche Bank) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn ontwikkelingen gemonitord en kan inzicht worden verschaft in de omvang en structuur van de markt.

Het is van belang om eerst de verschillende partijen te benoemen welke een rol spelen en vervolgens in te gaan op de omvang en structuur. Beleggers in Nederlands vastgoed zijn grofweg: Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars en vastgoedfondsen), buitenlandse partijen en buitenlandse beursgenoteerde partijen.

Het totale beleggingsvolume bedraagt zo’n € 75 miljard, waarvan in onderstaand figuur een uitsplitsing is gemaakt naar het aandeel van de verschillende partijen. Geconstateerd wordt dat de Nederlandse institutionele beleggers met ca. 64% een groot belang hebben. Tevens weergegeven is het aandeel in direct- en indirecte beleggingen waarbij opvalt dat het merendeel van de directe beleggingen gedaan wordt door partijen uit het buitenland. Daarentegen richten pensioenfondsen zich vooral op indirecte beleggingen in Nederlands vastgoed.


Figuur 1: Beleggingen in Nederlands vastgoed

Het onderzoeksrapport ‘De omvang van de vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland’ is te herleiden via onze kennisbank.