Event

Woningcorporatiedag 2017

De betaalbaarheid op de sociale huurmarkt staat onder druk. Armoedebestrijding is daarmee direct verbonden.
De sociale huurmarkt heeft bovendien te maken met een groeiende vraag van bijzondere doelgroepen naar woonruimte, terwijl er een tekort aan woningen is en het aanbod in de sociale huurmarkt ook niet goed aansluit.
Met flexibiliteit en creativiteit wordt gezocht naar oplossingen om de betaalbaarheid te vergroten en armoede te bestrijden. Op deze dag doet u daarvoor inspiratie op, vergroot u uw kennis en komt u in contact met uw collega’s bij andere woningcorporaties.