Event

Vastgoed 3.0 ‘Ringen in Real Estate’

Vastgoed 3.0 'Ringen in Real Estate'

De blurring trend is een structurele ontwikkeling geworden. Grenzen tussen vastgoedfuncties vervagen. Zij grijpen als ringen in elkaar. Digitalisering biedt nieuwe kansen, maar ook bedreigingen voor de vastgoedsector. Deze ontwikkelingen nopen tot een nieuwe kijk op de ontwikkeling, waardebepaling, beheer en exploitatie van vastgoed. De klassieke ‘vastgoedtafel’ dient bovendien verrijkt te worden met ‘vreemde vogels’, nieuwe kennisvelden. Maar hoe doe je dit, wat is er nodig, welke nieuwe methodieken zijn vereist? Inspirerende sprekers laten u zien hoe zij met deze ontwikkelingen omgaan aan de hand van concrete cases en relevante toekomstvisies. Aanmelden kan hier.