Event

Programma bijeenkomst Marktwaardering ministerie BZK

Programma bijeenkomst Marktwaardering ministerie BZK

Sinds de Woningwet 2015 is de waardering op marktwaarde in verhuurde staat een feit geworden voor alle corporaties. Wat betekent dit voor corporaties en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? U hoort er alles over tijdens de bijeenkomst Marktwaardering die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert, samen met de klankbordgroep Marktwaardering en diverse sprekers. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 november in Utrecht.

De bijeenkomst Marktwaardering is bedoeld voor bestuurders en iedereen die bij of voor een corporatie werkzaam is op het gebied van marktwaardering, asset-management of portefeuille-management. Het ministerie van BZK wil de volgende vraagstukken met u bespreken:

– Waarom is marktwaardering belangrijk voor corporaties?
– Wat vraagt toepassing van marktwaardering voor de interne en externe processen van corporaties?
– Waarmee moeten corporaties rekening houden als ze het Handboek Marktwaardering willen gebruiken?

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.