Event

Huurwoning Top 2017

HuurWoning Top 2017

Disruptieve wetgeving en Rijksaanpak van de woningmarkt bracht in één klap een breuk met het verleden, nadat een tiental ministers en staatsecretarissen er voorheen de vingers niet aan kon of wilde branden. De vrijehuurmarkt is daardoor ineens bezig volwassen te worden. Plotseling zijn woningbeleggers weer belangrijk. Voor corporaties maakte de Woningwet alles anders. Daeb/niet-Daeb dringt hen terug naar hun kerntaak. De WOZ-waarde bij de huurvaststelling is een doorbraak. De verhuurderheffing hakt erin. De Woningwet versterkt ineens ook de positie van de huurders aanzienlijk. Wetgeving voor tijdelijke huurcontracten verzwakt die weer wat. Nieuwe wetgeving is op komst om middel dure huur als aparte categorie in bestemmingsplannen op te nemen.

Hoe krijgen we meer aanbod van sociale en middel dure huurwoningen? Hoe lossen we de schaarste aan bouwlocaties op de goede plek op? Hoe krijgen we grondprijzen die tot meer productie van huurwoningen leiden? Welke nieuwe formules tussen gemeenten en ontwikkelaars/bouwers werpen vruchten af? Moeten de voorzichtige ideeën om weer in de weilanden te bouwen, opgepakt worden? Hoe bewegen we de corporatiesector tot meer nieuwbouw?

Zomaar een greep uit de vragen en thema’s die behandeld zullen worden tijdens de Woningmarkt Utrecht 2017, die gehouden wordt op 28 juni aanstaande in het Novotel Convention Center in Amsterdam. Meer informatie is hier te vinden.