Event

Hoe (big) data in te zetten bij sturing van woningportefeuilles?

Hoe verbeteren de koplopers onder de corporaties en woningbeleggers de kwaliteit van hun besluitvorming? Data analyse en patroonherkenning dankzij algoritmen voorspellen tegenwoordig het gedrag en de behoeften van huurders beter dan mensen. En daardoor het gebruik en de conditie van woningen – handig om werkprocessen en onderhoudsplanning slimmer en efficiënter te maken. Vanwege privacy issues spreken ze zelf meestal liever niet over (big) data gebruik, maar over digitalisering van processen.

In de vastgoedmarkt worden veel beslissingen op (onderbuik)gevoel genomen. Het is een verbetering als die door data ondersteund worden. Het gaat immers bijna altijd om grote bedragen en/of flinke risico’s.
Leer deze middag hoe grote en kleine koplopers met predictive analytics omgaan. Hoe ze hun eigen vastgoeddata combineren met open databronnen zoals Kadaster, WOONdata, Leefbarometer, CBS en dergelijke. Hoe ze daardoor hun asset managers een beter en evidence-based instrument geven waarmee makkelijk de eigen assets geprioriteerd kunnen worden. Hoe ze bijvoorbeeld vastgoedprestaties op maatschappelijke indicatoren inzichtelijk maken. Hoe ze zien wat opkomende en achteruitgaande buurten zijn. Welke verhuisbewegingen er te verwachten zijn. Wanneer (precisie)onderhoud nodig is. Hoe ze efficiencyslagen maken in de bedrijfsprocessen.

Hoe pakken ze dat aan? Waar letten ze op? Wat zijn de kansen en de valkuilen (denk bijvoorbeeld aan privacy-gevoeligheid)? Hoe kun je het zelf oppakken in jouw organisatie? Wat wel en wat niet? Er is ruime gelegenheid om alle vragen te stellen die je er altijd al over had willen stellen.

Het programma vindt plaats op 28 juni. Inschrijving dient te geschieden kan via Vastgoedjournaal.